Inleiding

 

Ter erkenning van Watchman Nee: Huis van Afgevaardigden, afgevaardigde Christoper H. Smith: Congressional Record - Vol. 155 - No. 117 (png) - pdf: in recognition of Watchman Nee (middelste kolom).

 

Deze website informeert u (tot op zekere hoogte) over de in gevangenschap overleden Chinese kerkleider Watchman Nee (倪柝聲) en zijn werk. U kunt een korte levensbeschrijving van hem lezen door in het navigatiemenu te klikken op biografie. De biografie is een korte samenvatting van een uitgebreide levensbeschrijving in deel 1 van de driedelige serie Het beste van het koren. Deze biografie bevat excerpten uit vrijwel alle boeken van Nee en is samengesteld door Stephen Kaung.

 

Het waarom van deze site

 

In 1989 gaf iemand mij een boek van Watchman Nee: Het normale christelijke leven (over Romeinen 5-8). Dat boek was mijn eerste kennismaking met deze Chinese kerkleider. Dit is zijn meest bekende boek dat inmiddels een klassieker is geworden. Het is een weergave van toespraken die hij over Romeinen 5-8 hield tijdens samenkomsten in Denemarken (1938-1939). Na het lezen van vrijwel alle boeken van Watchman Nee raakte ik onder de indruk van zijn leven en werken. Watchman Nee’s inzichten zijn dan ook de basis geworden van mijn visie op het christelijk geloof. Daarom begon ik zijn boeken in het Nederlands te vertalen. Watchman Nee is echter niet mijn Bijbel’. Zo geloof ik bijvoorbeeld niet in de authenticiteit van het huidige ‘spreken in tongen’, dat vandaag de dag in de veelkleurige evangelische beweging zichtbaar is. En hoewel Watchman Nee daar wel in geloofde, legde hij er minder nadruk op dan velen binnen de evangelische beweging dat doen (in zijn boekje Gods werk noemde hij deze gave een gave voor geestelijke baby’s, die nuttig kan zijn direct na de oprichting van een nieuwe gemeente, als de belangrijkere gaven en bedieningen nog niet duidelijk aanwezig zijn - hoofdstuk 4, pagina 26 en 27). Kortom: ik bewonder zijn werken, maar wel vanuit het besef dat geen mens in alles honderd procent de waarheid bezit.

 

Onderwijs

 

Voor de belangrijkste punten van zijn leer en zijn interpretatie van MattheŁs 24 en 25 (eschatologische teksten) klikt u op leerstellingen’ in het navigatiemenu. Voor een complete lijst met in het Nederlands verschenen boeken van Watchman Nee klikt u op boeken’. U kunt daar ook van enkele boeken het eerste hoofdstuk lezen. 

 

BiografieŽn

 

Er verschijnen overigens ook steeds weer nieuwe, kritische biografieŽn over Watchman Nee, zoals van Dana Roberts (Secrets of Watchman Nee), waar ik een kritische recensie voor geschreven heb op Amazon. Daarin ga ik ook in gesprek met de auteur (helaas verwijderde hij later enkele van zijn reacties, zodat de draad daardoor niet meer goed te volgen is). Daarnaast zijn er nog enkele andere biografieŽn, waarvan er een geschreven is door een Chinese vrouw die naar mijn mening het slachtoffer is geworden van de communistische propaganda die tijdens de zogenaamde beschuldigingsbijeenkomsten’ gebruikt werd om christenen te verwarren en tegen elkaar op te zetten. Dat heeft destijds veel schade veroorzaakt. Een andere biografie lijkt welhaast een poging om Watchman Nee te claimen voor de oecumenische beweging. Iedereen heeft er wel wat over te zeggen, en iedereen lijkt hem wel te willen claimen voor de eigen groep of beweging, iets wat hijzelf nu juist pertinent niet wilde. Je kunt een auteur alleen goed begrijpen wanneer je zelf al zijn werken leest, en dan blijkt dat Nee simpelweg het nieuwtestamentische christendom wilde doen herleven. Hij was daarin radicaal, maar hij was net als iedereen een mens met fouten. Een goede biografie om mee te beginnen is Against the Tide, van Angus Kinnear, die veel van zijn toespraken ook in het Engels uitgegeven heeft. Zelf heb ik deze biografie vertaald: Een ontmoeting met Watchman Nee, door James Chen.

 

In Who’s Who in Christian History, dat is samengesteld door ongeveer honderdtwintig co-auteurs, schrijft drs. David Adeney in een artikel over Watchman Nee: ‘Hij zal niet alleen herinnerd worden als bekwaam leider van een inheemse (vrij van buitenlandse invloeden) kerkelijke beweging in China, maar ook als schrijver van boeken die wereldwijd nog steeds veel christenen verrijken.’ David Adeney (MA theologie en geschiedenis, Queens’ College, universiteit van Cambridge) studeerde na Cambridge een jaar bij de China Inland Mission en zeilde in 1934 naar China. Hij stichtte gemeenten in centraal China tot de Japanse aanval op Pearl Harbor. Daarna trainde hij christenen in discipelschap aan het Discipelschap Trainingscentrum in Singapore (dat hij in 1968 zelf had opgericht) en aan de Theologische Universiteit van Hong Kong. Vervolgens werkte hij twaalf jaar (1976-1992) als hoogleraar christelijke missiologie aan het New College in Berkley, California, VS. Hij was een kenner van het christendom in China. Hij schreef onder andere de boeken China, the Church’s Long March en Christian Students Face the Revolution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Spam